C:\Users\PISTAR Terezia\OneDrive - Pistar Ugyvedi Iroda\Documents\PUI\_LAWOffice\10_Marketing\WEB_PistarHU\MS365Verification\ms17359934.txt
top of page

Jogi Nyilatkozatok

Jogi nyilatkozatok

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Pistár Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A Pistár Ügyvédi Iroda kizárólag Magyarország területén folytat jogi tevékenységet. Nem vállalunk felelősséget azért, hogy a jelen honlapon közzétett tartalmak megfelelnek a azon külföldi állam jogának, ahonnan ez a honlap elérhető.

A Pistár Ügyvédi Iroda a Schrade International EGE (“Schrade Alliance”) tagja, amely az Európai Gazdasági Közösség területén működő független ügyvédi irodák együttműködésén alapuló európai gazdasági egyesülés. Az ügyfelek részére kizárólag a Schrade Alliance tagjai nyújtanak szolgáltatásokat. A Schrade Alliance és annak ügyvédi iroda tagjai önálló és egymástól elkülönülő független jogi személyek.

A Pistár Ügyvédi Iroda jelen honlapján található anyagok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és nem kezelhetők bármilyen konkrét ügyről szóló jogi tanácsként. A Pistár Ügyvédi Iroda kifejezetten kizárja a felelősségét a jelen honlap tartalmának használatából vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges kárért. A jelen honlapon hivatkozott külső weboldalakat független harmadik felek üzemeltetik, amelyekre a Pistár Ügyvédi Iroda nincs befolyással, ezért nem felelős az ilyen weboldalak elérhetőségéért, tartalmáért vagy felhasználásáért.

Felügyeleti szerv & szakmai szabályok

Budapesti Ügyvédi Kamara (H-1055 Budapest, Szalay u. 7.; www.bpugyvedikamara.hu)

2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

Nyilvántartási adatok

Bejegyzett nyilvántartási név: Pistár Ügyvédi Iroda

Székhely: Hungary-1095 Budapest, Boráros tér 7. II. Lph/6.

Nyilvántartási szám: 18194832

EU adószám: HU18194832

Honlap felkeresésével kapcsolatos adatok kezelése

A Pistár Ügyvédi Iroda az alábbi adatokat gyűjti a honlap látogatóiról: az Ön IP címe, a honlap megtekintésének dátuma, pontos ideje és tartama. A birtokunkba került adatokat a honlap használatával kapcsolatos statisztikai információk nyomon követésére használjuk fel.Az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a honlap böngészésének folytatásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie vagy http://www.youronlinechoices.com/hu/. A böngészőprogramok alapértelmezett beállítása mellett elfogadja a sütiket, de olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését.

Honlapunkon teljesítményt biztosító sütiket használunk (Google Analytics süti) : teljesítményt biztosító sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek olyan információt, amellyel Önt azonosítani lehetne.A sütik célja, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a látogatóink melyik oldalakat keresik fel, azokat hogyan és milyen rendszerességgel használják, milyen hosszú volt az adott aloldal megtekintési ideje, illetve kapnak-e hibaüzeneteket. Ezen sütik célja a honlapunk és a rajta megtalálható funkciók /szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ez által a felhasználói élmény javítása, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása.

Adatvédelem

A Pistár Ügyvédi Iroda munkavállalói és harmadik személyek, akik a személyes adatok kezelésében részt vesznek  kötelesek tiszteletben tartani a vonatkozó adatvédelmi és ügyvédi titokra vonatkozó szabályokat.

Ön jogai

Ön kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti az Önről tárolt adatok másolatának kiadását és személyes adatainak helyesbítését, törlését.

Ha úgy ítéli meg, hogy Ügyvédi Irodánk személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor -panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) ("Hatóság"), vagy -lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkereshetia http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

Kapcsolat

Kérdéseivel forduljon hozzánk az office@pistar.hu címen keresztül vagy levélben postai úton (cím: Pistar Ügyvedi Iroda H-1095 Budapest, Boráros tér 7. II.lph/6.)

 

Korlátozások

Bejövő és kimenő levelek méretére vonatkozó korlátozások

Bejövő email méretkorlát: 2 Gb

Kimenő email méretkorlát: 2 Gb

Logo of Pistar Law Office, Budapest (Hungary)

PISTAR

bottom of page